photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8

BÖLÜMÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ

Kuruluşunun kırk beşinci yılını kutlamakta olan Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1969 yılında Prof. Dr. Şükrü ELÇİN tarafından kurulmuştur.

Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten Bölümümüzde on yedi öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam yirmi öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Geleneksel Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin yanı sıra Yaratıcı Yazarlık, Editörlük ve Redaksiyon, Türk ışaret Dili, Etkili ve Doğru Türkçe Konuşma Teknikleri, Uygulamalı Diksiyon Eğitimi, İnternet Yayımcılığı gibi derslerle mezuniyet sonrası çeşitli iş alanlarına yönelik seçmeli dersler de programımızda yer almaktadır.

Duyurular

  Tüm öğrencilerimizin dikkatine! Bölüm içi seçmeli ders alan öğrencilerimizin kayıtlı oldukları sınıfların dersini almaları gerekmektedir. Bölüm içi seçmeli dersleri alttan ve üstten alan öğrencilerin ekle-sil döneminde bu dersleri silip, kendi sınıflarının seçmeli dersini kodlamaları gerekmektedir.

  TDE 155 kodlu Osmanlıca dersini alttan alan öğrencilerimizin 2. şubeyi kodlamaları gerekmektedir.

  TDE 249 kodlu Türkoloji'de Araştırma Yöntem ve Teknikleri isimli seçmeli ders 2. sınıf öğrencilerimiz için açılmıştır. İlgili öğrencilerimizin ders programını kontrol etmeleri gerekmektedir.

  TDE 113 kodlu kompozisyon dersini alan bazı öğrencilerin şube değişikliği yapmaları gerekmektedir. İlgili öğrencilerin isimleri Dr. Öğr. Üyesi Koray Üstün'ün ofisinin kapısına asılmıştır. Bu dersi alan öğrencilerin en kısa sürede şube değişikliği listesini kontrol etmeleri gerekmektedir.

  2018-2019 öğretim yılı Güz Dönemi ders programı için lütfen tıklayınız. (Son Güncelleme 17 Ekim, 13.03)

  Tüm öğrencilerimizin dikkatine! Şubeli derslerde, soyadı, A-M (M dahil) arasındaki harflerden biriyle başlayanların 1. şubeyi; soyadı N-Z arasındaki harflerden biriyle başlayanların ise 2. şubeyi kodlamaları gerekmektedir. Tüm öğrencilerimizin ders kayıtları esnasında şube seçimlerine titizlikle uymaları ve ders programlarını buna göre oluşturmaları gerekmektedir.

  Tesyev Bursu ile ilgili bilgi için lütfen tıklayınız. Burs hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili ağ sayfasına bakınız.

  Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

  Fulbright Bursu ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

  Doktora Tezi Araştırma Bursu ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

  UNİ 101 dersini almayan öğrencilerimizin dikkatine! Bu ders ile ayrıntılı bilgi için lütfen burayı, bu dersi almayan öğrencilerin listesi içinse lütfen burayı tıklayınız.

Bölümden Haberler

Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Prof. Dr. Osman HORATA'nın, Has Bahçede Döne Döne Araştırma İnceleme Yazıları (Ankara: Akçağ Yay., 519 s.) adlı kitabı yayımlandı.

Ölümünün 125. Yıldönümü Dolayısıyla Türk Sözlükçülüğünde J. W. Redhouse Dönemi isimli sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerine ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Talat Tekin Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin özetlerine ulaşmak için tıklayınız.

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Hâluk AKALIN, 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda Türk Dili Üstün Hizmet Ödülü'ne lâyık görülmüştür.

Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Osman HORATA'nın, Cemâlî Hümâ vü Hümâyûn Analysis-Critical Text-Facsimile adlı kitabı Harvard Universitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tarafından yayımlandı. (Cambridge. Mass. 2016, Vol. I: Analysis-Facsimile. V+426 s.).

Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara