photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8

BÖLÜMÜMÜZE HOŞ GELDİNİZ

Kuruluşunun kırk beşinci yılını kutlamakta olan Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1969 yılında Prof. Dr. Şükrü ELÇİN tarafından kurulmuştur.

Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten Bölümümüzde on iki öğretim üyesi ve yirmi üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam otuz beş öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Geleneksel Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin yanı sıra Yaratıcı Yazarlık, Editörlük ve Redaksiyon, Türk ışaret Dili, Etkili ve Doğru Türkçe Konuşma Teknikleri, Uygulamalı Diksiyon Eğitimi, ınternet Yayımcılığı gibi derslerle mezuniyet sonrası çeşitli iş alanlarına yönelik seçmeli dersler de programımızda yer almaktadır.

Duyurular

  Lisansüstü öğrencilerimizin dikkatine! Üniversitemiz Senatosunun aldığı 22 Şubat 2017 tarihli karar uyarınca TDE660 Bilimsel Araştırma ve Etik dersini 2016-2017 Bahar Dönemi itibariyle sadece ders aşamasındaki öğrencilerin alması uygun görülmüştür. Yüksek lisans ve doktora programlarında tez ve yeterlilik aşamasında olan öğrencilerin bu dersi almaları yeni karara göre zorunlu değildir. Konuyla ile Sosyal Bilimler Enstitüsü duyurusu ektedir, lütfen tıklayınız.

  1. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinin dikkatine! 156-01 kodlu Osmanlıca dersiyle, 262 kodlu Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı dersinin sınıfları değiştirilmiştir. 156-01 kodlu Osmanlıca dersi, programda ilan edilen saat ve günde 204 no'lu sınıfta, 262 kodlu Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatı dersi ise rogramda ilan edilen saat ve günde 02 no'lu sınıfta yapılacaktır.

  Öğrencilerin, 238 kodlu, İş Hayatında Etkili İletişim ve Türkçe II kodlu dersi alabilmeleri için, İş Hayatında Etkili İletişim ve Türkçe I isimli dersi almış olmaları gerekmektedir. Güz dönemine ait ders alınmadan, bahar dönemine ait olan dersin alınması mümkün olmayacaktır.

  Ekle-sil tarihleri hakkında bilgi için tıklayınız. Öğrencilerin kendileri için belirtilen günler arasında kayıtlarını yapmaları ve kesinleştirmeleri gerekmektedir.

  Bölümümüz güncel lisansüstü program bilgileri ile ilgili Senato kararı için tıklayınız.

  Bölümümüz lisans öğrenci temsilcilerinin dikkatine! Öğrenci temsilcileriyle yapılacak olan toplantının bilgileri için tıklayınız. Öğrenci temsilcilerinin Bölüm Sekreterliğine uğrayarak yazı konusunda bilgilendirildiklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

  Uygulamalı diksiyon dersini alan öğrencilerinin dikkatine! 24 Şubat Cuma günü derste nefes eğitimi yapılacaktır. Öğrencilerin ikişer balon, onları bağlayacak ip, birer mum ve çakmak getirmeleri gerekmektedir.

  Program güncellenmiştir, lütfen kontrol ediniz. Bahar Dönemi ders programı için tıklayınız. (Güncelleme: 15 Şubat 15.50)

  228 kodlu Editörlük ve Redaksiyon dersini bölüm dışından alan öğrencilerin ekle-silde dersi silmeleri gerekmektedir.

  I. Sınıf öğrencilerinin dikkatine! Bu dönem BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı adlı zorunlu dersi almanız gerekmektedir. Bu ders uzaktan eğitim yöntemiyle verilecektir. Bu dersle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  ING 127 ve ING 128 derslerinin muafiyet sınavları ve bahar dönemi başında kodlanacak şubeleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  Bölümümüze bu yıl kayıt yaptırmış 1. sınıf öğrencileri ve geçen yıl hazırlık okuyup bu yıl 1. sınıfa başlayacak öğrencilerimizin danışmanları ve şubeleri için tıklayınız. Öğrencilerimizin iki şube açılan dersleri listede belirtilen şubelerden almaları gerekmektedir.

Bölümden Haberler

  Yeni Bölüm Başkanımız Prof.Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK 22.08.2016 tarihinde görevine başlamıştır.

Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara