23 Aralık 2014 Türkçe-Sırpça Dil İlişkileri Konulu Konferans

23 Aralık 2014 tarihindeki konferans, konuşmacı Marija Djindjic'in özgeçmişinin okunmasının ardından başlamıştır. ÖZellikle Türkçe-Sırpça dil ilişkileri ve Sırpçanın Türkçeden yaptığı ödünçlemeler üzerine çalışan Djindjic konuşmasına bu alanda kendisinden önce yapılan çalışmaları tanıtarak başlamıştır.

Sırpçadaki Türkçe ödünçlemelerden örnekler veren Djindjic, daha sonra, Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük adlı çalışmasını tanıtmıştır. Hazırladığı Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük'ün Sırp ile Türk dilleri ve kültürlerine katkıda bulunacağını ve iki milletin dili, kültürü, geçmişi, günümüzü ve geleceği ile ilgilendiren herkese hitap edeceğini vurgulamıştır.

Soru-cevap kısmıyla tamamlanan konuşmanın ardından, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN, Marija Djindjic'e teşekkür onurluğunu takdim etmiştir.

Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara