Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
Yeni arayüzü ile yayında
Bölümümüze Emeği Geçen Öğretim Üyeleri

Bölümümüzde yetişip veya görev alıp daha sonra başka üniversitelere ya da birimlere geçen Türkoloji hocaları arasında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof. Dr. Cem Dilçin, Doç. Dr. Gönül Alpay-Tekin, Prof. Dr. İsenbike Togan, Prof. Dr. İsa Özkan, Prof. Dr. Mehmet Ölmez, Prof. Dr. Zuhal Kargı-Ölmez, Prof. Dr. Nurettin Demir, Yrd. Doç. Dr. Berrin Akalın, Dr. Bahriye Çeri, Dr. Güler Güven, Doç. Dr. M. Öcal Oğuz ve Doç. Dr. Bülent Gül'ün adlarını burada belirtmeliyiz. Ayrıca bizlere ve programımıza uzun yıllar destek veren Prof. Dr. Mustafa Canpolat’a da ne kadar teşekkür etsek azdır. Bölümümüzde doktora eğitimi alarak üniversitelerine dönen genç akademisyenleri de burada belirtmek istiyoruz: Doç. Dr. Suat Ünlü (Uludağ Üniversitesi), Doç. Dr. Cafer Mum (İnönü Üniversitesi), Doç. Dr. Ferruh Ağca (Osmangazi Üniversitesi), Doç. Dr. Mete Taşlıova (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu (Kilis Üniversitesi), Doç Dr. Hasan Gültekin (Adnan Menderes Üniversitesi), Dr. Genç Osman Geçer (Niğde Üniversitesi). Bu değerli akademisyenlere de çalışmalarında başarılar dileriz. Sonraki yıllarda ÖYP Programı kapsamında doktora eğitimlerini bölümümüzde tamamlayarak akademik hayatlarına devam eden, İsa Sarı, Işıl Aydın Özkan, Ayşe Kılıç Cengiz, Elçin Yılmazkaya, Sıdıka Dursun, Gülhan Öz Açık, Pınar Sel, Necmiye Özbek Arslan, Hulusi Eren, Munise Koç, Nurtaç Ergün Atbaşı, Aydan Ener Su, Aslı Aytaç, Sibel Bulut, Meltem Can, Buğra Uluyüz'e de bölümümüze yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür eder ve akademik hayatlarında başarılar dileriz.

Bölümümüzün kuruluşundan bu yana görev yapan ya da sonradan dahil olan öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Meserret Diriöz, Doç. Dr. Turgut Günay, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, Dr. Halil Erdoğan Cengiz , Yrd. Doç. Dr. Nevin Önberk, Prof. Dr. Ziyad Akkoyunlu ve Prof. Dr. M. Talat Tekin aramızdan çok zamansız ayrılmışlardır.

Bölümümüz eğitim programlarında çeşitli dersler vererek öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunan öğretim üyelerinin sayısı oldukça fazladır. Bunlar arasında ilk akla gelenler Prof. Dr. Sema Barutçu-Özönder, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Hasan Özdemir, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. İsmail Ünver, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Ekrem Sezik’tir. Bu isimlerin yanı sıra Prof. Dr. Zeynel Kıran, Prof. Dr. Ayşe Kıran, Prof. Dr. Nadir Engin Uzun, Prof. Dr. Naciye Yıldız, Doç Dr. Hamiye Duran, Doç. Dr. Emine Yarar, Yrd. Doç. Dr. Armağan Elçi, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Alp gibi değerli öğretim üyeleri son yıllarda bölümüzde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermişlerdir. Bölümümüz onların gösterdiği dostluk ve fedakarlıklar sayesinde kıymetli akademik kadrolar yetiştirme imkânı bulmuştur ve bu ilgi ve emeklerinden dolayı onlara her zaman minnettardır. Şu anda da bölümümüzde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler veren Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak, Prof. Dr. F. Gülay Sıvacı Mirzaoğlu, Dr. Funda Salman ve Pelin Kobal’a da teşekkürü borç biliriz.

Bununla beraber başta, Bölüm kütüphanemize adını veren Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu olmak üzere, kütüphanemizin kuruluşunda ve gelişmesinde rol oynayan Firdevs Menteşe, Yrd. Doç. Dr. Nevin Önberk ve Doç. Dr. Turgut Günay’ı saygı ve minnetle anıyoruz. Bağışladığı kitaplarla kütüphanemizi zenginleştiren Canan Lewis’e ve son olarak kütüphanemize bağışta bulunan bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan'a sonsuz teşekkürlerimizle…