Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
Yeni arayüzü ile yayında
Tarihçe ve Genel Tanıtım

    Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1969 yılında Edebiyat Fakültesi (Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi) bünyesinde Prof.Dr. Şükrü ELÇİN tarafından kurulmuştur. Bölüm, kendi ihtiyacı olan öğretim üyesini yetiştirmek amacıyla 1969-1974 yılları arasında sadece Türk dili ve Türk edebiyatı alanlarında doktora programını yürütmüştür. 1975 yılından itibaren ise lisans, yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmektedir.

    Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı, 1982 yılında Prof.Dr. Dursun YILDIRIM tarafından kurulmuş ve programı yapılmıştır. Bu program daha sonra yeni gelişmeler dikkate alınarak son şekline kavuşturulmuştur. Türk Halkbilimi Ana Bilim Dalı, 2013 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden ayrılarak bağımsız bir bölüm haline gelmiştir.

    Bölüm programımızın amacı, Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırmak, onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki vazgeçilmezliklerini akademik düzeyde öğretmek; Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi çerçevede öğrenciye iletilmesi bu programın temel hedefleri arasındadır. Programlar, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, bölüm içi etkinlikler, konferanslar, düzenli yapılan araştırma ve uygulama gezileri ve çevre tanıtımları ile desteklenmektedir. Programımızın güncel tutulmasına, hem derslerin yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlanması hem de ders içeriklerinin yeni gelişmelere uygun hale getirilmesi açısından dikkat edilmektekdir.

    Bölümümüze 1969-1983 yılları Prof.Dr. Şükrü ELÇİN başkanlık etmiştir. Bölüm kurucusu Prof.Dr. ELÇİN'in emekli olmasından sonra Prof.Dr. Talat TEKİN bölüm başkanlığına getirilmiştir. Onu takiben Prof.Dr. Umay GÜNAY bölüm başkanlığı görevine atanmıştır. Bölüm başkanlığı görevini 1996-2005 yılları arasında Prof.Dr. Dursun YILDIRIM yürütmüştür. 2005 yılından itibaren Prof.Dr. Tulga OCAK, bölüm başkanlığı görevini yürütmüş; daha sonra kısa bir süre Prof.Dr. Dursun YILDIRIM tekrar bölüm başkanı olmuştur. 2009-2010 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN sürdürmüştür. 2010-2013 yılları arasında ise bölüm başkanlığı Prof.Dr. Âbide DOĞAN tarafından yürütülmüştür. Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN 2013-2016 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 2016-2019 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini Prof.Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK yürütmüştür. Prof. Dr. Emine YILMAZ Ekim 2019 tarihinden itibaren bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.