Bölümümüzden Haberler

YENİ YAYINLAR

  KİTAPLAR


 • Yayıncılık ve Medya Sözlüğü - Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın'ın Redaksiyon Kurulu Başkanlığını yaptığı terim sözlüğü TRT tarafından yayımlandı (Yayıncılık ve Medya Sözlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara, Mart 2015, ISBN 978-605-9984-09-6). Sözlükle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.akalin.gen.tr/TR,245/yayincilik-ve-medya-sozlugu.html sayfasından erişebilirsiniz.

 • MAKALELER


 • Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın - Erken Dönem Türk İşaret Dili üzerine Notlar - Rusya Türkolojisinin tanınmış araştırmacılarından Prof. Dr. Dimitri M. Nasilov için Moskova'da çıkarılan armağan kitapta (Alkış Bitig. Scripta in honorem D.M. Nasilov, 2015. — 487 ?. ISBN 978-5-9906180-8-4) yayımlanmıştır. Yayınla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.akalin.gen.tr/Eklenti/74,akalintiderkendonemnasilovarmagani.pdf?0 adresinden erişebilirsiniz.

 • Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - Mehmed Nebil Bey ve Hicr ü Visal'i - XIX. yüzyılda yetişmiş divan şairlerinden Mehmed Nebil Bey ile ilgili makale Turkish Studies dergisinde (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/12 Fall 2014, p. 501-562) yayımlanmıştır. Makalenin tam metnine http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1020516955_31KutlarO%C4%9FuzFatmaSabiha-edb-501-562.pdf adresinden erişebilirsiniz.

 • Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın - Türkçede Eksiltili Yapıdan Sözlükselleşme makalesi Edebiyat Fakültesi Dergisinde (Cilt 31 Sayı 2, s. 13-29, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayını, Ankara, Aralık 2014) yayımlanmıştır. Yazının tam metnine http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/view/926/pdf_81 adresinden erişebilirsiniz.

 • BİLDİRİLER


 • Doç. Dr. Özge Öztekin - Metinlerarasılık Bağlamında Yeniden Kurgulanan Bir Arayış Yolculuğu: Doğu Anlatı Geleneğindeki Sîmurg Motifinin ‘Uykuların Doğusu’na Aktarılma Biçimi, Elginkan Vakfı 2.Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 'GELENEKTEN GELECEĞE TÜRK EDEBİYATI' - 15-17 Nisan 2015, istanbul

 • Doç. Dr. Özge Öztekin - XIX. Yüzyıl Türk Şiirini Kadın Gözünden Okumak, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, KADIN ALGISI VE EDEBİYATTA KADIN SEMPOZYUMU - 27 Şubat 2015

 • KONFERANSLAR


 • Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın - Türk Dilinin ve Uygarlığının Kökleri Divanü Lugati't-Türk, Mustafa Kemal Üniversitesi, 19 Mart 2015, Hatay


 • KİTLE İLETİŞİM HABERLERİ


  Radyo Programı


 • Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın - KELİMELERİN DÜNYASINA YOLCULUK Her Çarşamba 16.05'te TRT Radyo1'de yayımlanan radyo belgeselinin kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 • ETKİNLİKLER


 • Bölümümüzün düzenlediği konferanslar için buraya, bölüm içi seminerler ve diğer etkinlikler için buraya tıklayabilirsiniz.
 • Bölümümüzün düzenlediği 27 Kasım 2014 tarihindeki konferansa konuşmacı olarak Polonya Warsaw Üniversitesi'nden Doç.Dr. Öztürk EMİROĞLU katılmıştır. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için buraya, tıklayabilirsiniz.
 • Bölümümüzün düzenlediği 17 Aralık 2014 tarihindeki konferansa konuşmacı olarak yazar Nazlı ERAY katılmıştır. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için buraya, tıklayabilirsiniz.
Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara