Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
Yeni arayüzü ile yayında
Misyon

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün öncelikli hedefi, Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze uzanan köklü varlığına hakim ve onun ürünlerini bilimsel ölçütler ışığında değerlendirebilecek bireyler yetiştirmektir.

Bu eğitim süreci boyunca bireylerin, disiplinlerarası yöntemleri kullanmaları, alanla ilgili teknolojik imkanlardan faydalanmaları, dünya dilleri ve edebiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları, karşılaştırmalı bakış açısını kazanmaları, yurtdışındaki Türkoloji çalışmalarından haberdar olmaları hedeflenir.

Bütüncü, bilimsel bir yaklaşımla ve farklı disiplinlerden beslenerek yetişen bireylerin, Türk dili ve edebiyatını tarihi gelişimi içerisinde konumlandıracak çalışmalar yapmaları, bu çalışmları dünyaya tanıtmaları ayrıca ülkenin entelektüel ve kültürel birikimine katkıda bulunmaları amaçlanır.

Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün vizyonu, yurt içi ve yurt dışında lidr konumda olan, yapacağı çalışmalarla Türkolojinin gelişimine öncülük eden, bu alana proje ve yayımlarıyla katkıda bulunacak kadroları hazırlayan ve gelişmekte olan üniversitelere öğretim elemanı yetiştiren örnek bir akademik merkez haline gelmektir.