Yeni Türk Edebiyatı

1. YENİ TÜRK EDEBİYATI TEZLERİ
1.1. Doktora Tezleri
BiDAHRi, Parviz (1975) D. H. Lawrence'ın Romanlarında Ruhsal Açıdan insan iliskileri, II+187 s. istanbul: istanbul Universitesi.
DEMiR, Celal (1997) Atatürk Döneminde Bir ve Tam Devreli Liselerde(Ortaokul ve Liselerde) Turk Dili ve Edebiyat? E?itimi ve O?retimi, IIV+518 s. (Yon.:Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ERCiLASUN, Bilge (1979) Servet-i Funun'da Edebi Tenkit, IIII+375 s. (Yon.: Prof. Dr. Mehmet Kaplan) istanbul: istanbul Universitesi.
GOKALP, G. Gonca (1999) Tanzimat Edebiyat?nda Gelenekten Gelen Unsurlar (Sozlu Kultur Etkileri Do?rultusunda III. Yuzy?l Yaz?l? Anlat?lar?nda Yap?: Konu, Kurgu, Oyku, Kisi) IIII+908 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
GURSOY, Belk?s (1981) Abdulhak Hamid Tarhan'?n Tiyatro Eserlerinde Kad?n, IIIIVI+184 s. (Yon.: Prof. Dr. Kaya Bilgegil) Erzurum: Ataturk Universitesi.
HAYBER, Abdulkadir (1989) Halide Edip, Yakup Kadri ve Resat Nuri'nin Romanlar?nda Nesil Cat?smalar?, VII+575 s. (Yon.: Doc. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
iBRAHiM, Hisam Ekrem (1975) Ahlakc? Bir Roman Yazar? Olarak Silliam Golding, 144 s. (Yon.: Prof. Dr. Vahit Turhan, Doc. Dr. Aksit Gokturk) istanbul: istanbul Universitesi.
OH, Eun Kyung (1999) Turk ve Kore Roman?nda Kad?n, VII+220 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
OZGUL, M. Kayahan (1988) III. Asr?n Ozel Bir Edebi Mahfeli Olarak Encumen-i Suara, I+311 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
ROZHANZAMiR, Muhammed Ali (1975) Joseph Conrad'?n Romanlar?nda Kotuluk Kavram?, 183 s. (Yon.: Prof. Dr. Vahit Turhan, Doc. Dr. Cevat Capan) istanbul: istanbul Universitesi.
SEY, Mark (1975) T. S.Eliot'un Siirlerinde Zaman Kavram?, 130 s. istanbul: istanbul Universitesi.
TABATABAI, Mahmoud (1975) Robert Louis Stevenson'un Romanlar?nda Seruven Duygusu, 184 s. istanbul: istanbul Universitesi.
TAGIZADE, Nesrin (1988) Celal Sahir Erozan, IV+321 s. Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
TURAL, Sad?k (1978) Osmanl? imparatorlu?u'nun Son Y?llar?nda (1908-1920) Edebiyat?m?zda Turkculuk Ak?m?, 385 s. (Yon.: Prof. Dr. Kaya Bilgegil)
YALCIN, S. Dilek (1998) III. Yuzy?l Turk Edebiyat?nda Populer Roman, I+765 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.

1.2. Yüksek Lisans Tezleri
AYTAS, G?yasettin (1986) Milli Edebiyat Ak?m? Siirleri Uzerine Bir Arast?rma, II+196 s. (Yon.: Prof. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
BARAN, Olcay (1998) Cemil Suleyman Alyanakoglu'nun Hayat?, Sanat?, Eserleri, I+186 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
BUTTANRI, Muzeyyen (1997) ikdam Gazetesi Uzerinde Bibliyografik Bir inceleme (1894-1900), II+218 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
DEMiRKAN, Eser (1996) Ercument Behzat Lav-Hayat?, Sanat?, Eserleri, IIII+269 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Dogan) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
DOGAN, Abide (1985) Aka Gunduz'un Romanlar?nda Sosyal Meseleler, II+271 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
EKiNCi, P?nar (1998) Ozdemir Asaf (Yasam?, Sanat Anlay?s? ve Siirleri) II+271 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
ERBAY, Kubra (1997) Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Tabiat, VIII+349 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
FiDE-YiGiT, Hatice Selma (1999) ikdam Gazetesi Uzerine Bir Cal?sma(inceleme ve Secilmis Metinler), II+240 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
GOKALP, Gonca (1992) Behcet Necatigil'in Siirlerinde Aile, II+400 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
HAMZA, Melahat (1995) Makedon Tiyatrosunda Turk izleri (1800-1912) I+406 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
KAPTAN, Mehmet Saim (1988) Tarihi Roman?m?z Ac?s?ndan Turklerin Anadolu'ya Yerlesmesi, III+456 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
KARAKAYA, Ali Osman, (1998) ikdam Uzerine Bir Cal?sma(inceleme ve Secme Metinler)- 1923, IIII+375 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
KARAKOC, Sedat (1995) ifham Gazetesi ve Edebi ilavesi-inceleme ve Secilmis Metinler, IIII+564 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
KIRIMLI, Bilal (1988) Yeni Mecmua, III+347 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
KOYUNCU, Nurhan (1993) 1908-1914 Y?llar? Aras?nda Tanin Gazetesinde C?kan Edebi Yaz?lar?n Toplanmas?-Latin Harflerine Cevrilmesi ve incelenmesi, IIII+512 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
OH, Eun Kyung (1994) Turk Bas?n?nda ve Turk Edebiyat?nda Kore Savas?, (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
OZGUL, Metin Kayahan (1984) Sami Pasazade Sezai'nin Kucuk Seyler'inde Fiktif Yap?, VI+175 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
RUZGAR, Meltem (1997) Resimli Kitab-inceleme ve Secilmis Metinler(1908-1910), I+455 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
SANAY, Belk?s (1996) Samet Agaoglu'nun Hayat?, Sanat?, Eserleri, IVIII+441 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
TAGIZADE, Nesrin (1982) Abdulhak Sinasi Hisar'da Gecmis Zaman ve istanbul, IV+170 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
YALCIN, S?dd?ka Dilek (1993) Haldun Taner'in Hikayeleri ve Hikayecili?i, IVII+372 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
YAZICI, Hulya (1996) ikdam Uzerinde Bir Cal?sma-inceleme ve Metinler (1915-1920) III+716 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
YAZICI, Nermin (1998) Halikarnas Bal?kc?s?'n?n Eserlerinde Tabiat, I+323 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
YELALDI, ismail (1997) Resimli Kitab-inceleme ve Secilmis Metinler(1911-1913), VII+497 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Abide Do?an) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu .
YILDIZ, Devrim Cal?skan (1996) ikdam Uzerinde Bir Cal?sma-inceleme ve Metinler(1920) II+979 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
YILMAZ, Ayfer (1991) Safvet Nezihi, VII+424 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.
ZULFiKAR, Hayal (1979) Resat Nuri Guntekin'in Hancer, Hulleci, Yaprak Dokumu, Eski Sark?, Tanr? Da?? Ziyafeti, Bal?kesir Muhallebicisi Adl? Oyunlar?nda Tipler, VI+43 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu.

1.3. Lisans Tezleri
AKARKAN, Serdar (1997) Orhan Pamuk'un Romanlar?nda Do?u-Bat? Sorunsal?, 121 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
AKDOGANBULUT, Sibel (1996) Murathan Mungan'?n Eserlerine Toplu Bir Bak?s, 91 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
AKGUN, Ali (1998) ilhan Berk'in Siirlerinde Mitoloji, VI+232 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
AKPINAR, Soner (1998) Necati Cumal? ve Susuz Yaz Uzerine, 72 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ALPASLAN, Ozgul (1995) Emine Is?nsu'nun Romanlar? ve Romanc?l???, 68 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ARIKAN, Nurettin (1978) 1923-1938 Y?llar? Aras?nda Turkiye'de Yay?nlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebi Ceviriler Uzerine Bir Bibliyografya Denemesi, VIII+285 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ARIKAN, Sevim (1979) Fakir Baykurt'un Alt? Roman?nda Kad?n, 55 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
AVCI, Goksel (1997) Orhan Seyfi Orhon'un Siirlerinde Halk Siiri Gelene?inden Yararlanma, VI+273 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
BARIN, Erol (1982) Gunes ve Edebiyat-? Umumiye Mecmualar? Uzerine Bibliyografik Cal?sma, 69 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
BAYKARA, Fazilet (1981) Yahya Kemal'in Kendi Gokkubbemiz Adl? Eserinin Lugati, 61 s. (Yon.: Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
BiLiR, Defne (1997) Sevgi Soysal'?n Romanlar?nda insan-Toplum iliskisi, 86 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
BUYUKCULHACI, Ahmet (1981) Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adl? Eserinin “Hat?ralar” Bolumunun Lugat Cal?smas?, 94 s. (Yon.: Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CAN, Begum (1995) Peride Celal'in Romanlar? ve Romanc?l???, 40 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CELEPOGLU, Aysegul (1983) Ahmet Midhat Efendi ve Turkoloji, V+310 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CENGiZ, Reside (1981) Halide Nusret Zorlutuna'n?n Romanlar? ve Romanlar?ndaki Kad?n Tipleri, 226 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
COSKUNTURK, Huveyla (1985) ihsan Raif Han?m'?n Hayat? ve Edebi Sahsiyeti Etraf?nda Bir Cal?sma, II+300 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CETiN, Metin (1985) Atesten Gomlek, Vurun Kahpeye, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Uc istanbul Romanlar?nda Kurtulus Savas?'na Bak?s, 74 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CETiNDAG, Zerrin (1983) Omer Seyfettin'in Baz? Hikayelerindeki Kahramanlar,V+283 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CEViK, Mehmet (1980) Mustafa Necati Sepetcio?lu'nun Dort Roman?nda Devlet Fikri, (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
CIGSAR, Kubilay (1982) Mehmet Akif Ersoy'un S?rat-? Mustakim ve Sebilu'r-Resat'taki Makaleleri ve Fikir Dunyas?, III+196 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
COL, Ahmet (t.y.) Turk Dili ve Edebiyat? Dergisinin ilk On Cildinin Bibliyografyas?, 40 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DASDEMiR, ibrahim (1996) Bilge Karasu'nun Yap?tlar?na Toplu Bak?s,II+123 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DEMiR, Gulsah (1998) Cemal Sureya'n?n Siirlerinde Kad?n, II+217 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DEMiR, Sevim (1991) Kemal Tahir'in Romanlar?ndan Yola C?karak Toplumumuzdaki Kad?n Rollerinin incelenmesi, II+78 s. (Yon.: Prof. Dr. Dursun Y?ld?r?m) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DiNAMiT, Yeliz (1998) Ahmet Midhat-Demir Bey Yahut inkisaf-? Esrar (Metin-Ceviriyaz?m-inceleme) V+344 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DUMAN, Sabahat (1996) Edip Cansever'in Siirleri, 204 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DURUSU, Berna (1996) Furuzan'?n Hikayeleri ve Hikayecili?i, III+94 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
DUYMAZ, Selma (1979) Sozde K?zlar, Simsek, Mahser, Bir Aksamd?, Dokuzuncu Hariciye Ko?usu Romanlar?, 65 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
EKER, Emel (1996) Oktay Rifat'?n Siirleri ve Sairli?i, 179 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
EKSEN, Vildan (1997) Sekiz Roman, Sekiz Ayd?n, 103 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERDEM, Seda (1998) Onat Kutlar'?n Oykuleri Uzerine, VI+142 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERDOGAN, Semin (1985) Yenilesme Devri Turk Edebiyat?nda i?reti Adlar indeksi, 85 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERGUDEN, Hanim (1995) Ayla Kutlu ve Romanc?l???-Oykuculu?u, IV+110 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERGUN, Mustafa Sinan (1999) Ahmet Midhat Efendi'nin Besir Fu'ad Adl? Eserinin Ceviriyaz?m?, V+63 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERSiVRi, Is?k (1979) Kemal Tahir'in Romanlar?nda Aile Problemleri, 73 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERSOY, Metin (1984) Sait Faik Abas?yan?k'?n Oykulerinde Cocuk, 99 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ERTEKiN, Neval (1995) Nazl? Eray'?n Romanlar? ve Romanc?l???, II+76 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ESMER, Sad?ka (1979) Ahmet Hamdi Tanp?nar'?n Romanlar?, 60 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
EVER, Mustafa (1982) Cahit S?tk? Taranc?'n?n Otuz Bes Yas Siir Kitab?n?n Temalar?, 179 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GAYIBOV, Seyran (1997) Mikay?l Musfik'in Hayat?, Edebi Kisili?i ve Eserleri, 95 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GOKKERMEYEN, Berrin (1982) Bahce, Cocuk Bahcesi, Nedim, Rubab Mecmualar? Uzerine Bir Bibliyografik Cal?sma, 119 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GULLU, Oya (1977) 1890-1910 Y?llar? Aras?nda Turkiye'de Yay?nlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebi Ceviriler Uzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 342 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GULMEZ, Feyyaz (1978) Refik Halit Karay-Memleket Hikayeleri, 24 s. (Yon.: Prof. Dr. Gunduz Ak?nc?) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GUNDUZ, Mukadder (1982) Orhan Kemal'in ilk Bes Roman?na Genel Bak?s, 29 s. Ankara: Hacettepe Universitesi.
GURSOY, Meryem (1977) Huseyin Rahmi Gurp?nar'?n Hikayeleri, 197 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
GUZELOGLU, Sureyya (1981) Peyami Safa'n?n ilk Alt? Roman?n?n Tahlili, 48 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
HIZIR, Rusen (1985) Tanin Gazetesi Bibliyografyas?, 82 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KALE, Nevzat (1978) Ziya Gokalp, III+85 s. Ankara: Hacettepe Universitesi.
KAPTAN, Mehmet Saim (1985) Bat?l?lasman?n Yanl?s Anlas?lmas? Konusunda Turk Roman?ndan Uc Ornek: Felatun Bey ile Rak?m Efendi, Araba Sevdas?, Efruz Bey,V+264 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KARAKULLUKCU, Ebru (1998) Peyami Safa'n?n Romanlar?nda Psikolojik imgeler, 137 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KAYA, Cem (1995) Buket Uzuner'in Eserlerinin Anlam ve Anlat?m Teknikleri Ac?s?ndan Tahlili, 96 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KOCADAG, Nilgun (1985) Tanzimat Sonras?nda Geleneksel Tahkiyeden Ayr?l?s II, 117 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KOC, Rahmetullah (1999) Bedri Rahmi Eyubo?lu'nun Siirlerinde Halk Edebiyat? Gelene?inden Yararlanma, V+100 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KOLTUK, Saime (1999) Murathan Mungan'?n Siirlerinde Zaman Kavram?, IV+745 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KURT, Rahmi (1983) Varl?k Dergisinin ilk Uc Y?l? Uzerine Ac?klamal? Bibliyografik Cal?sma, ...+... s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
KULHANLI, Ahmet (1978) Sinekli Bakkal'da Abdulhamit Donemi Hayat?, 32 s. (Yon.: Prof. Dr. Gunduz Ak?nc?) Ankara: Hacettepe Universitesi.
MUTLU, Servet (1980) A.Ziya Kozano?lu'nun Dort Roman?nda Karakter ve Tipler, 77 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
NEFES, Yurdanur (1977) Memduh Sevket Esendal'?n Hikayeleri, 174 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OKTAY, Gulsum (1982) Aka Gunduz'un Kitap Halindeki Hikayeleri Uzerine (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OKYAY, Cemil (1979) Refik Halit Karay'?n Memleket Hikayeleri Uzerine Bir Cal?sma, 79 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OMAROVA, Anargul (1997) Kazak Edebiyat?nda Roman, 21 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ORDU, Ozcan (1998) Nedim Gursel'in Oykulerinde istanbul, VI+188 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OCAL, Zehra Altay (1983) Muftuo?lu Ahmet Hikmet'in Yirmi iki Hikayesi, 154 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OLMEZ, Y?lmaz (1996) O?uz Atay Uzerine Bir inceleme, 67 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ONAL, Mehmet (1983) Yusuf Ziya Ortac'?n Siirleri Etraf?nda Bir Cal?sma, 181 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OZEGiTiM, Nilhan (1981) Yeni Mecmua Uzerine Bibliyografik Cal?sma, 136 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OZET, Arzu (1994) II. Mesrutiyet Donemi Kad?n Dergilerinden Utarid'in Tenkitli Bibliyografyas? (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Universitesi.
OZLUER, Mihriban (1983) islam, Umit, Ummet, Sair Mecmualar? Uzerinde Bibliyografik Bir Cal?sma, 68 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
OZYETGiN, Sule (1998) Latife Tekin'in Eserlerinde Mekan?n Poetikas?, 74 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
POYRAZ, Abide (1982) Abdulhak Hamit'in Makber Adl? Eserinde Olum Temi, 142 s. (Yon.: Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SEZGiN, Funda (1994) Cocuk Duygusu Dergisinin Ac?klamal? Bibliyografyas?, 60 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SOKEN, Metin (1984) Yakup Kadri Karaosmano?lu'nun Romanlar?nda istanbul, Ankara: Hacettepe Universitesi.
SOYATA, Hatice (1979) Sabahattin Ali'nin Hikayecili?i, 100 s. (Yon.: Prof. Dr. Gunduz Ak?nc?) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SOYDAN, Gul (1999) Attila Ilhan'?n Siirlerinde insan, V+168 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SUCU, Muge (1996) Selim Iileri'nin Romanlar? ve Romanc?l?g?, 175 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SAFAK, Buket (1999) Erendiz Atasu ve Erendiz Atasu'nun Oykulerinde Kad?n Temas?, IV+180 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
SENTURK, Korkmaz (1982) Huseyin Rahmi'nin Yedi Roman?nda Bat?l?lasma Etkisi, 69 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
TEKiN, Bilal Ziya (1978) Hikayeleriyle Halikarnas Bal?kc?s?, 197 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
TOPBAS, Serap (1979) Ahmet Hikmet Muftuoglu'nun Caglayanlar Adl? Eserinin Ahenk Unsurlar?, 109 s. (Yon.: Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
TOPRAK, Nur (1979) Aka Gunduz'un Bir Roman? ile iki Hikayesinde Koy ve Koylu Kavram?, 68 s. (Yon.: Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UDUM, Huseyin (1981) Kemal Tahir'in Koyun Kamburu, Kelleci Mehmet, Esir Sehrin Mahpusu, Yorgun Savasc? ve Bozk?rdaki Cekirdek Adl? Romanlar?nda Aile Kavram?, 158 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UMUT, Nazike (1984) Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun Romanlar?nda Istiklal Savas?, VI+303 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UZUN, Meral Sema (1995) Erhan Bener'in Romanlar? ve Romanc?l?g?, 96 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UGUT, Murside (1995) Adalet Agaoglu'nun Romanlar? ve Romanc?l?g?, 75 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
ULKER, Ci?dem (1977) Sabahattin Kudret Aksal'?n Yedi Tiyatro Oyunu Ustune Bir Deneme, 103 s. (Yon.: Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UNAL, Arzu (1994) 1913 Tarihli Cocuk Dunyas? Dergisinin incelenmesi, 69 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
UNAL, Nurhan (1982) Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adl? Eserinin I. Kitab?n Sonu, Suleymaniye Kursusu'nde, Hakk?n Sesleri Bolumlerinin Lugat Cal?smas?, IIII+104 s. (Yon.: Prof. Dr. Sukru Elcin) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YABANDAG, Selami (1986) Yahya Kemal'in Siir Sanat? ve Turk Siiri Hakk?ndaki Dusunceleri, IV+81 s. (Yon.: Yrd. Doc. Dr. Nevin Onberk) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YAVUZ, Kenan (1999) Mehmet Fuat Koprulu'nun Bugunku Edebiyat Adl? Eserinin Bugunku Alfabeye Cevirimi, V+244 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YAZICI, Nermin (1994) Mesrutiyet Donemi Kad?n Dergilerinden Utarit'in Tenkitli Bibliyografyas?, 120 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YAZICI, Yunus (1996) Hakimiyet-i Milliye 1928, IIIII+111 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YILDIZ, Fazilet (1995) Resimli Kitap, Resimli Roman Mecmuas? ve Musavver Muhit Dergilerinden Secilmis Metinler, 179 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YILMAZ, ibrahim (1984) Tercume Dergilerindeki Siirler ve Siir Uzerine Yaz?lar?n Fis Katalo?u, 150 s., Ankara: Hacettepe Universitesi.
YURTTURK, Emel (1997) P?nar Kur'un Romanlar?na Kurgusal Ac?dan Yaklas?m, 87 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YUCEEL, Esra (1982) Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adl? Eserinin Safahat Bolumunun Bir K?sm?n?n indeks Cal?smas?, 145 s. (Yon.: Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YUCEEL, Nesrin (1999) Huseyin Cahit Yalc?n-Hayal icinde(Ceviriyaz?m) 141 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YUCEL, Bulent (1985) Tanzimat Sonras?nda Geleneksel Tahkiyeden Ayr?l?s I, 53 s. (Yon.: Doc. Dr. Sad?k Tural) Ankara: Hacettepe Universitesi.
YUKSEL, Bilge (1999) Recaizade Mahmut Ekrem'in Talim-i Edebiyat'?n?n Ceviriyaz?m?, IV+345 s. (Yon.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun) Ankara: Hacettepe Universitesi.


Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara