Eski Türk Edebiyatı

2. ESKİ TÜRK EDEBİYATI TEZLERİ
2.1. Doktora Tezleri
AKAR, Metin (1980) Türk Edebiyatında Manzum Miracnameler, I+500 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KURNAZ, Cemal (1984) Hayalî Bey Divani'nin Tahlili, IIV+164 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KUTLAR, Fatma Sabiha (1996) Arpaeminizade Sami Divani, VII+1067 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MERMER, Ahmet (1988) Mezakî Hayati, Edebî Kisiliii ve Divani'nin Tenkitli Metni, I+555 s. (Yön.: Prof. Dr. Hüseyin Ayan) Konya: Selçuk Üniversitesi.
SEFERCiOGLU, Nejat (1984) Nev'î Divani'nin Tahlili, II+799 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
HORATA, Osman (1990) Cemali, Hüma vü Hümayun (Gülsen-i Ussak) II+697 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.2. Yüksek Lisans Tezleri
AKALIN, Berrin Uyar (1991) Tiflî Ahmed Çelebi ve Divani, II+631 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AKSU, F. Belgin Tezcan (1996) IVIII. Yüzyil Divan Sairi Hazik Mehmed ve Divani, II+540 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜN, Salih (1998) Çakerî Divani, VII+259 s. (Yön.: Doç. Dr. Osman Horata) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
HORATA, Osman (1986) Nedim-i Kadim Divançesi Üzerine Bir inceleme, II+237 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KAYA, Bilge (1991) IVII. Yüzyil Divan Sairi Mantikî Ahmed Efendi ve Divançesi, VIII+244 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KURNAZ, Cemal (1981) Taslicali Yahya Bey Divani'nda Kozmik Unsurlar, IIV+164 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KUTLAR, Fatma Sabiha (1988) IVIII. Yüzyildan Bir Sair: izzet Ali Pasa, VII+706 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZEL, Ridvan (1981) Nev'î Divani'nda Bitkiler, VII+144 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZTEKiN, Özge (1997) Râsih Divani (inceleme-Tenkitli Metin-Özel Adlar Dizini) I+500 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SEFERCiOGLU, Nejat (1981) Fuzuli Divani'nda Sevgilinin Fizikî Yapisi ile ilgili Özellikler, VII+163 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YAGMUR, Bahri (1998) Hilalî Divani (inceleme-Metin) VII+192 s. (Yön.: Doç. Dr. Osman Horata) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2.3. Lisans Tezleri
AKKUS, Teymur ve Emine ZENCiRCi (1999) Mehmed Da'i Nevhatü'l-Ussak inceleme-Metin, 273 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AYAN, Elif (1998) Sehname Sözlüiü, IV+86 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
CELEP, Hüseyin (1980) Zati Divani'ndaki Eski Kelimeler ve Terkipler indeksi, V+118 s. (Yön.: Doç. Dr. Meserret Diriöz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇAKAL, Halis (1998) Antakyali Yahya Divani, 242 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇELiK, Üzeyir (1983) Kabe-name Transkripsiyonu, VII+164 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇETiN, Mehmet Ali (1980) Leyla Hanim Divani, 273 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
DEMiRiZ, Münevver (1980) Mesnevi'de Hayvanlarla Alakali Motifler, 186 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ERDAGI, Sadik (1981) Kuddusi Divani'nda Ayet-Hadis-Mucizeler, 24 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ERiK, Bayram Ali (1982) Tuhfe-i Nuriyye ve Zeyl-i Tuhfe-i Nuriyye, 94 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
GENCER, Sadullah (1980) Marifet-name'deki Nazmin Transkripsiyonu, II+258 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
GÖNCÜLER, Sibel (1983) Lami'i Çelebi-ibretnüma, 80 s. (Yön.: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
HALLAÇ, Zehra inci (1980) Kinalizade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü's-Suara'si, 204 s. (Yön.: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
iYiDiKER, Nihat (1978) Vecdi Divani, III+74 s. (Yön.: Doç. Dr. Meserret Diriöz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi
KAPLAN, Mahmut (1978) Mevlid, Ali Çelebi'l-Visali, 207 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KARAKÖSE, Saadet (1985) Divan-i Nazifi, 231 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KIZILTEPE, Yasemin (1980) Mesnevi-i Serif'te Hayvanlarla Alakali Motifler, VII+109 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KOÇ, Hasan (1980) Marifet-name'deki Nazmin Transkripsiyonu, 257 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KÖKMEN, Çaila (1982) Kinali-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü's-Suara, 124 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KÖSEOGLU, Gonca (1980) Kinalizade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü's-Suara'si, 186 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KURNAZ, Cemal (1979) Zelilî, Niyazü'l-Müznibin, III+598 s. (Yön.: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KUTLAR, Fatma Sabiha (1985) Malatyali Sehrî Divani, 272 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÖZDUYGU, Ayse (1980) Sem'î Divani, 117 s. (Yön.: Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SARAÇ, Sibel (1999) Hasan Hilmi Efendi Divani, 156 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SARICA, Mustafa (1979) Beyan-i Serait-i Esma, IIV+84 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SEZGi, Kamil (1982) Nuhbe-i Vehbî, 185 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SIKI, Sadi (1979) Firdevsî Seh-name'sinde Alper Tunga (Yön.: Prof. Dr. Sükrü Elçin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SUNGUR, Necati (1985) Naksi Divani, 238 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SÜMER, Mehmet (1985) Münif Divani, IIV+178 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SANLI, Rahime (1982) Niyazi Mehmed Misrî Divani Üzerinde Transkripsiyon Çalismasi, 185 s. (Doç. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SENGÜL, Selma (1984) ibretnüma I, 76 s. (Yön.: Doç. Dr. Sadik K. Tural) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SiMSEK, Sezai (1978) Keçecizade izzet Molla, Gülsen-i Ask, II+55 s. (Yön.: Doç. Dr. Meserret Diriöz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YALÇIN, Sibel (1979) Nedim Divani'nin Tedkiki: Bitkiler, Çiçekler ve Hayvanlar, 130 s. (Yön.: Prof. Dr. Âmil Çelebioilu) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YILDIZ, Serhat (1998) Antakyali Yahya Divani, 240 s. (Yön.: Prof. Dr. Tulga Ocak) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara