Türk Dili

3.TÜRK DİLİ TEZLERİ
3.1. Doçentlik Tezleri
ACAR, Turgut (1982) Gümüşhane ve Yöresi Halk Ağızları, IV+303 s., Erzurum.
ALTAN, Aykut (t.y.) L. N. Tolstoy'un "Sanat Nedir?" Adlı Eseri, 111 s., ?
CÜCELOĞLU, Doğan (1973) Türkçe Türetme Sistemi üzerine Psikolinguistik Bir Çalışma, I+121 s., Ankara.
DEMiREZEN, Mehmet (1982) LeXical Transfer Between English and Turkish, IV+316 s., Ankara.
GÜLENSOY, Tuncer (1978) Kütahya ve Yöresi Ağızları (inceleme-Metin-Sözlük), IIIII+141+ICVIII s. Ankara.
iMER, Kâmile (1985) Okul Çocuklarında Dil Kullanımı, VI+232 s. Ankara.
OĞUZKAN, Turhan (1974) Orta Öğretimin ikinci Devresinde Ders Geçme ve Kredi Düzeni Üzerinde Bir Simülasyon Denemesi, I+334 s., Ankara.
SAKAOĞLU, Saim (1977) Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, VII+222 s., Erzurum.
TOSUN, Cengiz (1982) Türk İngiliz Atasözlerinin Karşılaştırmaları, Değer Yargıları ve Sınıflandırma Üzerine Bir Çalışma, 138 s., Ankara.
ZÜLFiKAR, Hamza (1980) Türkçede Sesyansımal Kelimeler I, III+272 s., Ankara.

3.2. Doktora Tezleri
BiLGEN, ipek (1989) Divan ü Lügat-it Türk'te Söz Yapımı, I+186 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CEYLAN, Emine Yılmaz (1993) Artsüremli Çuvasça Sesbilgisi, III+280 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CHOI, Han Soo (1989) Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Morfolojisi, ...+.. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CHOi, Hyojong (1992) Oğuz Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Fonolojisi, IV+472 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÇAĞLAR, Güray (1977) The Passive Voice in Turkish, VI+150 s. (Yön: Prof. Dr. Emel Doğramacı) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÇELiK, Ülkü (1993) Ali Şir Nevai-Leyli vü Mecnun, IV+695+LIII s. (Yön.: Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DEMiREZEN, Mehmet (1987) A Contrastive Study of the Phonology and Morphology of Compound Sords in Turkish and English, IVIII+228 s. (Yön.: Prof. Dr. Emel Doiramaci) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
EKER, Süer (1998) Kıpçak Grubu Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, ...+... s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ELDEMiR, Aysu (1978) A Study On Azerbaijani Syntax, IIII+157 s. (Yön.: Prof. Dr. Emel Doğramacı) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
EREN, Mehmet Emin (1991) Zonguldak İli Ağızları, IV+695+LIII s. (Yön.: Prof. Dr. Mustafa Canpolat) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜNAY, Turgut (1972) Rize ili Ağızları, IVIII+528 s. (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KiREMiT, Mehmet (1990) Mir'atü'l-Memalik (Seydi Ali Reis) inceleme-Metin-indeks ,VII+572+I s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KOÇ, Sabri (1982) Syntax And Semantics of Adverbial Clauses in English, VIII+141 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KÖKSAL, Aydın (1975) A First Approach to A Computarized Model for the Automatic Morfological Analysis of Turkish, IV+1689+CLIII s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KÖSTEN, Necdet (1975) A Contrastive Study of Relatives in English and Turkish Sith Special Emphasis on Problems for Turkish Learners of English, III+127 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Li, Yong Song (1998) Türk Dillerinde Sontakılar, IIVI+739 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MUTLU, Mine (1978) Verbal Adverbs in Turkish, III+157 s. (Yön.: Prof. Dr. Emel Doiramaci) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖLMEZ, Mehmet (1994) Hsüan-Tsang'in Eski Uygurca Yaşamöyküsü VI. Bölüm, VI+305+IIII s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖLMEZ, Zuhal Kargı (1993) Ali Şir Nevai-Mahbubu'l-Kulub, II+600 s. (Yön.: Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖZEN, Ahmet (1975) A Discriptive Study of the Phonology and Morphology of Crimean Tatar, III+148 s. (Yön: Prof. Dr. Emel Doiramaci) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZKAYA, Tüten (1976) Skaz in Njanja Az Mosksy By I. S. Smeley, IV+206 s. (Yön: Prof. Dr. Andrej Kodjak ) NeSyork.
SEZER, Ayhan (1982) A Synto-Semantic Analysis of the Sentence in English and Turkish, VI+237 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
SEZER, Ayhan (1982) A Synto-Semantic Analysis of the Sentence in English and Turkish, VI+237 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
TATÇI, Mustafa (1990) Yunus Emre Divanı, 2 Cilt, II+1284 s. (Yön: Prof. Dr. Abdurrahman Güzel) Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TEVRÜZ, Suna (1972) Siyasi Eğitim ve Kelime Değerlendirmesi: Üniversite Öğrencilerinin Dil Davranışı Üzerine Bir Araştırma, VII+104+IIIII s. (Yön: Doç. Dr. Doğan Cüceloğlu) Ankara.
TOGAY, Hamit Ruhsay (1981) Auxilary in Embeddet Sentences in English and Turkish A Constrastive Study, VI+216 s. (Yön: Prof. Dr. Emel Doğramacı) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TOSUN, Cengiz (1977) A Contrastive Study of Sord-Formation by Laffixation in Turkish and English, I+157 s. (Yön.: Prof. Dr. Emel Doğramacı) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YÜCEL, Bilal (1986) Babür Divanı (Metin-Gramer-Sözlük) ILI+598 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ZEYREK, Deniz (1990) An Analysis Of The Textual Patternn Of The Turkish Folktale, IVI+249 s. (Yön: Prof. Dr. Emel Doiramaci) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

3.3. Yüksek Lisans Tezleri
AKBAS, Ali (1985) Yapalak-Ekinözü Ağzi, Ses ve Şekil Bilgisi, IVI+168 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BAYRAKTAR, Nesrin (1996) Kısas-ı Enbiya (203-260. Sayfalar) VII+146+IIII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BOLAÇ, Ahmet Kemal (1987)En'am ve A'raf Surelerinin Tefsiri ve Dil Özellikleri, IIV+442 s. (Yön: Doç. Dr. Hamza Zülfikar) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BOZTAS, ismail (1982 ) English Loan Sords in Modern Turkish (A Phonological And Morphological Study), VI+105 s. (Yön: Doç. Dr. Ahmet Kocaman) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CEYLAN, Emine (1988) Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü, I+143 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CHOi, Han Sho (1989) Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Fonolojisi, VIII+230 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
CHOi, Hyojoung (1987) Cami'ü'l- Hikâyat incelemesi, IVIII+248 s. (Yön: Doç. Dr. Mustafa Canpolat) Ankara. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÇELiK, Ülkü (1988) Kırgızca Bir Hikâye: Astra Gülü (Metin, Çeviri, Sözlük) IIII+331+IIVI s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
EKER, Süer (1989) Kazakça Bir Hikâye: Soñgi Tesil, ILII+602+IIVII s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ERDAĞI, Binnur (1993) Kısas-ı Enbiya (54-109. Sayfalar) VI+246+IIVIII s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜL, Bülent (1998), Kısas-ı Enbiya (400-450. Sayfalar) (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
HOLLMAN, Priscilla (1979) A Contrastive Study of Causative and Factitive Structures in Turkish and English, V+104 s. (Yön: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KALAY, Özlem Özdeş (1992) Kısas-ı Enbiya (1-51. Sayfalar) VI+151+IIVI s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KARABABA, Sevgi (1990) Azerice Bir Tiyatro Eseri: Sergüzeşti-Merdi-Hesis (Hacı Gara) Metin-Dizin, III+117+III s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KEŞKEKÇi, Sema (1976) A Study Of The Three Sources Of Polysemy in Turkish, 51 s. (Yön: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kocaman) Ankara.
KIRCAOGLU, Şule (1999) Türkmen Dili ve Edebiyatı Kitabı, Türkmen Dili Bölümünün Yazi Çevrimi, Türkiye Türkçesine Çevrimi ve Sözlüiü (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Li, Yongsong,(1993) Türk Dillerinde Akrabalik Adlari, ...+... s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
MANTARCI, B. Nurhan (1986) Bir Özbek Destani: Nurali Metin-inceleme-Sözlük, VI+290+ILV s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
OYARKILIÇGiL, Arzu (1994) Kisas-i Enbiya (154-204. Sayfalar) VII+115+IIVI s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖLMEZ, Mehmet (1988) Altun Yaruk III. Kitap, V+457+IIIVII s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZ, Önder (1992) Deiisik Bir Tezkiretü'l-Evliya Metni (inceleme-Metin-Dizin) VII+339+C s. (Yön.: Prof. Dr. Mustafa Canpolat) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZERTURAL, Zekine (1996) Maniheist Uygur Metinlerinin Dil Özellikleri ve Sözvarliii, II+278 s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

3.4. Lisans Tezleri
AKAY, Fadime (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (75-101. Sayfalar) Eylemden Eylem Yapan Ekler-Metin-Sözlük, V+47+IIV s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKBOZ, Gürcan (1982) Seyyat Hamza-Yusuf u Züleyha-Metin, II+95 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKÇA, Özlem (1998) Anar'in ‘Kerem Kimi' Adli Denemesi (Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük) II+69+VII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKMAN, Sibel (1999) Kisas-i Enbiya (sf. 476-500) II+75 s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKSOY, Avni (1969) Sürmene Aizi, III+63+V s. (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
AKSOY, Özlem (1994) Seyyat Hamza'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Gramer incelemesi (897-1196. Beyitler) III+85+II s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKYIL, Mehmet (1985) Kibris Bati Meseraya Köyleri Aizi (inceleme) V+116 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
AKYOL, Neslihan (1996) Köroilu, Övez Öylenen Servican, II+117+IVIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ALDESER, Veysel (1996) Kisas-i Enbiya (54-93. Sayfalar) I+161+II s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ALTUN, Nazim (1984) Refik Halit Karay'in Memleket Hikâyeleri'nde Cümle, III+56 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ANDiÇ, Hasan ismail (1979) Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar (1250-1772. Beyitler) Metin-inceleme-Dizin, VII+122 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ARSLAN, Selda (1996) Köroilu, Övez II, II+130+IIIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ASKIN, Züleyha (1996) Köroilu, Övez'in Kurtarilisi, II+104+IIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BALIKÇIOGLU, Suzan (1996) Köroilu Destani Çevirisi, II+126+IIII(Yön: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BAYKARA, Fazilet (1981) Yahya Kemal'in Kendi Gökkubbemiz Adli Eserinin Lugati (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BEGER, Zübeyde (1999) Kisas-i Enbiya (sf. 576-600) V+94+IIV s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BiNGÖL, Lale (1978) Süheyl ü Nevbahar (350-779. Beyitler) II+147 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BiRER, N. Esma (1980) Bafra Aizi Üzerine Bir Dil incelemesi, I+138 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
BOZKURT, Ferhat (1983) Sansar Mustafa Hikâyesinde Cümle, II+50 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
CAZOGLU, Selda (1996) Köroilu Hikâyesi ‘Kempir', 71+IVIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
CELEP, Hüseyin (1980) Za'ti Divani'ndaki Eski Kelime ve Terkipler indeksi, ...+... s. (Yön.: Meserret Diriöz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
CENGiZ, Meral (1996) Harmendeli, II+84+IVIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇAL, Fatma (1980) Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar (1852-2257. Beyitler) Metin inceleme-Sözlük, I+134 (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇALIK, Kadriye (1982) Sait Faik'in Hikâyelerinde Cümle, II+33 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇELiK, Didem (1999) Kisas-i Enbiya (sf.450-475) VI+77+IIVI s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi
ÇETiN, Deniz (1999) Yasar Kemal'in Teneke Adli Romaninin Dilbilgisel incelemesi, IV+22 s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÇiÇEK, Züleyha (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (48-74. Sayfalar) Eylemden Ad Yapan Ekler-Metin-Sözlük, V+47+IV s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
DELiGÖZ, Haydar (1972) Gümüshaciköy Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) ...+..., Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
DÜNDAR, Selda (1996) Kitab u Evsaf-i Mesacidi's-Serife (Metin-inceleme) VIII+112+IL s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
EKER, Süer (1985) Âsik Pasa-Garipname (272-659. Beyitler) (Transkripsiyon-inceleme-Sözlük) VII+207 s. (Yön.: Prof. Dr.Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
EKiNCi, Pinar (1994) Seyyat Hamza'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Gramer incelemesi (599-898. Beyitler) II+119+II s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
EKSi, Canan (1996) Köroilu Balibey, Bezirgen, II+50+IVII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ERGiN, Sükran (1984) Yunus Emre Risaletü'n-Nushiye (Transkripsiyonlu Metin-Sözlük) 120 s. (Yön.: Prof. Dr.Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
GEZGiN, Abdülkadir (1980) Milas Çomakdai Köylüleri Aizi (inceleme-Metinler-inceleme) VI+130 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
GÜNDÜZ, Nesli (1985) Hatay ili Kislak Bucaii Aizi (inceleme) V+83 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun),Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
- GÜNES, Semra (1994) Seyyat Hamza'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Gramer incelemesi (300-598. Beyitler),V+150+II s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
HALICI, S. Füsun (1996) Bir Kisas-i Enbiya'dan Yirmi Varak (74-93. Sayfalar) I+100+I s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
HÜNLER, Kudret (1981) Salihli Kazaklari Aizi, 63 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ISIK, Hüzün (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (96-127. Sayfalar) III+100+IVI s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ISIK, Metin (1985) Çiçekdaii, Kizilcali-Kabakli-Boiazevi Köyleri Aizi (Metin-inceleme-Sözlük) I+127 s. . (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
iPEK, Bilgen (1980) Hoca Mes'ud-Süheyl ü Nevbahar (1-447.6)II+180 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KALKAN, Güzide (1997) Kisas-i Enbiya (261-281. Sayfalar) Metin-inceleme-Sözlük, IV+72+III s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KARA, Yalçin (1972) Kesap Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) IV+82, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
KARABEY, Ebru (1998) Haldun Taner'in “Seytan Tüyü” Adli Hikâyesinin Dilbilgisel incelemesi, II+42+II s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KARAKILIÇ, Serpil (1983) Revnaku'l-Mecalis (Transkripsiyon) ...+... s. (Yön.: Abdurrahman Güzel) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KARGI, Zuhal (1985) Aşık Paşa-Garipname (1-272. Beyitler) (Transkripsiyon-inceleme-Sözlük) II+167 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KAVUTLU, Özlem (1999) Kısas-ı Enbiya (sf. 526-550) V+66+25 s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yılmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KAYA, ihsan (1980) Reşat Nuri'nin Beş Eserinde Edatlar, IV+121 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KAYA, Namik Kemal (1972) Arpaçay Yerli Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) VII+45, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
KIRASLAN, Tülay (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (156-186. Sayfalar) IIIIV+57 s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KIRCIOGLU, Sule (1995) Cengiz Aytmatov-Cemile (Transkripsiyon-Çeviri-indeks) ...+... s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KOÇ, Hüseyin (1978) Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar (780-1249. Beyitler) Metin inceleme-Dizin, IV+176 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KOZOGLU, Nese (1998) Anar'in “Çetin Yolun Yolcusu” Adli Denemesi (Metin-Çeviri-Dil incelemesi-Sözlük) II+67+VI s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
KUK, Haydar (1966) Rize Aizi Üzerinde Derleme-inceleme (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) VI+53, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
LEKESiZ, Serife (1998) Anar'in “Senet Yangisi” Adli Denemesi (Metin-Çeviri-Sözlük) II+55+VII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) VI+53, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
MIRATDURDIYEV, Meretgeldi (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (151-175. Sayfalar) Ad Çekim Ekleri-Metin-Sözlük, IV+45+IIII s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
MUTLU, Bahar (1996) Gorogli, Bezirgen, I+113+IVIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
MIRATDURDIYEV, Meretgeldi (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (151-175. Sayfalar) Ad Çekim Ekleri-Metin-Sözlük, IV+45+IIII s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
NASiPOGULLARI, Cemal (1982) Bulanik Terekeme Aizi, 94 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÖLMEZ, Mehmet (1985) Nevsehir ili Uçhisar Kasabasi Aizi, IV+132+VI s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÖZAY, Aysun (1997) Kisas-i Enbiya (sf. 282-302) IV+68+II s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÖZEL, Aysun (1981) Ahmet Hasim'in Bize Göre'sindeki Sifatlar, II+155 s. (Yön.: Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ÖZER, Filiz (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (128-156. Sayfalar) V+89 s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SAYOGLU, Mine (1981) Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar (2396-2850. Beyitler) Metin-inceleme-Sözlük, I+201 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SOYDEGER, Mesude (1996) Köroilu, Övez I, II+143+IIII s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SÖNMEZ, Sevengül (1994) Seyyat Hamza'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Gramer incelemesi (1-299. Beyitler) ...+... (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SÜRMELi, Elif (1996) Köroilu'nun Türeyisi, I+108+ IIV s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SELECi, Devrim (1999) Kisas-i Enbiya (sf.501-525) II+86+IIV s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SENEL, Yasemin (1996) Esenbek Mederbekov-Okumustuu Sportsmen (Transkripsiyon-Çeviri-indeks) IV+66 s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
SEPHANELi, Yalçin (1973) Trabzon Merkez Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) VII+119, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
TASÇI, Yasemin (1996) Arap Reyhan (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) ...+..., Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TASKESEN, Eda (1995) Cengiz Aytmatov-Cemile (Transkripsiyon-Çeviri-indeks) ...+... s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TASKIN, Erdal (1994) Seyyat Hamza'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Gramer incelemesi (1197-1529. Beyitler) IIII+272+IIIIV s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TEKiN, Necdet (1972) Aydin Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) IV+89, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
TERZiOGLU, Esra (1998) Haldun Taner'in “Yaprak Ne Canli, Ne Yesil” Adli Hikâyesinin Dilbilgisel incelemesi, 30+IVIII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TiTi, Sevim (1984) Yunus Emre Divani (Metin Transkripsiyonu-inceleme) II+143+ IIVI s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TOP, Necla (1983) Dede Korkut Kitabi'nda Cümle Yapisi, III+66 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TOPÇU, Nilgün (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (66-97. Sayfalar) II+99+IVI s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TOYDEMiR, Bayram (1977) Hoca Mes'ud Süheyl ü Nevbahar (1-349. Beyitler) Metin Transkripsiyonu-Yazilis ve Dil Özellikleri, II+115 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TURGAY, Fatma (t.y.) Divanü Lügati't Türk, I+53 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TURGUT, Esin (1995) Kirgizca Bir Hikâye: Ak Caan (Metin-Çeviri-indeks) IV+103+IV s. (Yön.: Yard. Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
TÜRKDOGAN, Levent (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (217-246. Sayfalar) III+75+III s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
UÇAK, Gizem (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (1-25. Sayfalar) Addan Eylem Yapan Ekler-Metin-Sözlük, I+42 s. (Yön.:Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
UGURLU, Mustafa (1982) Münyetü'l-Guzat, Metin-indeks, VII+160 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
ULASAN, Naciye (1984) Kenan Hulusi'nin Hikâyelerinde Cümle, III+37 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
USAK, Lale (1999) Kisas-i Enbiya (sf. 551-575) II+43+IIII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
UZLU, Ömer (1969) Akçaabat Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) 57+VI, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
YALÇIN, Oktay (1972) Gemerek Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) V+91, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
YERDEMiR, Fatih (1999) Fakir Baykurt'un Yayla Adli Romaninin Dil incelemesi, I+65 s. (Yön.: Doç. Dr. Emine Yilmaz) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YILDIZ, Firdevs (t.y.) Seyyad Hamza'nin Manzum Eserlerinin Sözlükçesi, (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YILDIZ, Serafettin (1997) C. Amansariyev-Türkmen Diyalektleri (186-217. Sayfalar) II+105+IIII s. (Yön.: Doç. Dr. Ülkü Çelik) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YILMAZ, Ismet (1972) Rize Gündoidu Aizi (Yön.: Prof. Dr. Selahattin Olcay) IV+74, Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
YILMAZ, Yalçin (1985) Budakli Köyü Aizi, IV+124 s. (Yön.: Prof. Dr. Talat Tekin) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YILMAZ, Zekeriya (1984) Seyhoilu'nun Marzubanname Tercümesinde Cümle Yapisi, IV+42 s. (Yön.: Doç. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YURTSEVEN, Metin (1997) Silhelm Radloff'un Türk Halk Edebiyati Örnekleri-I. Cilt (25-47. Sayfalar) Addan Ad Yapan Ekler-Metin-Sözlük, V+34+III s. (Yön.: Doç. Dr. Mehmet Ölmez) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
YÜZGEÇ, Yahya (1981) Güney Azerbaycan Türkçesi Sekil Bilgisi, VI+68 s. (Yön.: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.


Arş.Gör. Işıl Aydın-Arş.Gör. Hayrunisa Topçu
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe Ankara