Yan Dal Programı
Yandal Koordinatörü: Doç. Dr. Binnur ERDAĞI DOĞUER

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programımıza Üniversitemizin tüm 4 yıllık Lisans Eğitimi veren bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir. Yan Dal programı için kontenjanımız ve başvuru tarihleri her eğitim-öğretim yılı için Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından duyurulmaktadır.

Programa başvuru ve kabul koşulları, başarı ve mezuniyet için gerekli olan koşullarla ilgili bilgiler ayrıntılı olarak Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Sayfa Sorumlusu: Arş. Gör. Mustafa Samet KUMANLI
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
06800 Beytepe/Ankara